top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: akyollar insaat
ADRES: dere cd no: 90 şirintepe çiğli izmir

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: akyollar insaat
Adres: dere cd no: 90 şirintepe çiğli izmir
Telefon: 05350723243
Faks
Eposta: akyollargmbh@gmail.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

 

 

Toplam :

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Izgara kömürü ve nargile kömürü

Mağazamızın ve Dere cd no:90 çiğli, izmir, türkiye merkezli AKYOLLAR inşaatın tüm hizmetleri. Firmamıza aittir ve işletilmektedir.

Şirketimiz kişisel verileri çeşitli amaçlarla toplayabilir. Toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu aşağıda belirtilmiştir.

Mağazamız, işin doğası gereği üyelikle veya mağazamızla ilgili çeşitli formları ve anketleri doldurarak üyeler hakkında bazı kişisel bilgileri (ad ve soyadı, şirket bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) toplamaktadır.

Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler ve promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu tür bilgileri almak isteyip istemedikleri konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilirler. Daha sonra bu tercih, üye girişi yapıldıktan sonra hesap bilgileri bölümünden değiştirilebilir veya kendilerine gelen bilgilendirme mesajındaki link üzerinden bilgilendirilebilirler.

Mağazamız üzerinden veya e-posta ile onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, sahip olduğumuz “Kullanım Sözleşmesi”nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. üyelerimizle kapattık.

Şirketimiz, sistem kaynaklı sorunların tespiti ve verilen hizmetle ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorun veya uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla üyelerinin IP adresini toplamakta ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları geniş ölçüde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgiler toplamak için de kullanılabilir.

Şirketimiz, talep edilen bilgileri, Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında da olmak üzere, kendisi veya birlikte çalıştığı kişiler aracılığıyla doğrudan pazarlama amacıyla kullanabilir. Kişisel veriler, gerektiğinde kullanıcıyla iletişim kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya mağazamız üzerinden yapılan işlemlere ilişkin bilgiler; Şirketimiz ve çalışanları tarafından "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen kapsam ve amaçlar dışında, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları için kullanılabilir.

Şirketimiz, gizli bilgileri azami gizlilik ve gizlilik içinde ele almak, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmek, gizliliği sağlamak ve sürdürmek, gizli bilgilerin kısmen veya tamamen kamuya ulaşmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermek veya yetkisiz kullanım veya üçüncü taraflara ifşa

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Şirketimiz, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlem sürecine girerken güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan biri, tarayıcınızın alt satırında bulunan bir anahtar veya kilit simgesidir. Bu, güvenli bir web sitesinde olduğunuzu gösterir ve tüm bilgileriniz şifrelenir ve korunur. Bu bilgiler sadece satış sürecine bağlı olarak ve vereceğiniz talimatlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Alışveriş yaparken kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sayfalarımızdan bağımsız olarak 128 bit SSL protokolü (Secure Sockets Layer) ile şifrelenip sorgulanmak üzere sorumlu bankaya ulaştırılır. Kart kullanılabilirliği onaylanırsa, satın alma işlemine devam edilebilir. Kartla ilgili herhangi bir bilgiyi göremediğimiz ve toplayamadığımız için, üçüncü şahısların bu bilgileri alması hiçbir koşulda yasaklanmış değildir.

Kredi kartı ile online olarak verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adreslerinin güvenilirliği şirketimiz tarafından kredi kartı dolandırıcılığına karşı kontrol edilmektedir. Bu nedenle alışveriş sitelerimizden ilk kez sipariş veren müşterilerimizin tedarik ve teslimat aşamasına geçebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin kontrolü için kredi kartı sahibi müşteri veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.
Üye olurken herhangi bir bilgiye sadece siz ulaşabilir ve değiştirebilirsiniz. Üye kimlik bilgilerinizi güvenli bir şekilde koruduğunuzda, başkaları sizinle ilgili bilgilere erişemez veya bunları değiştiremez. Bu amaçla üye işlemleri 128-bit SSL güvenlik çerçevesi içinde gerçekleşmektedir. Bu sistem uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi telefonu veya müşteri hizmetleri ile açık adres ve telefon bilgilerinin verildiği internet alışveriş siteleri günümüzde daha çok tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan herhangi bir konuda detaylı bilgi alabilir ve online alışveriş hizmeti sunan firmanın güvenilirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: Firmanın açık adresini ve telefon numarasını internet alışveriş sitelerinde aramanızı tavsiye ederiz. Alışverişe gidecekseniz, alışveriş yapmadan önce ürünü aldığınız mağazanın tüm telefon/adres bilgilerini mutlaka not edin. Güvenmiyorsanız alışveriş yapmadan önce telefonla onaylayın. Tüm online alışveriş sayfalarımızda firmamıza ait tüm bilgiler ve firma lokasyonu yer almaktadır.

kırılabilir.

KARGO SİPARİŞİ İÇİN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

Kredi kartı ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kimlik ve kredi kartı bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik politikasına uygun olarak saklanacaktır. Bu bilgiler, kredi kartı ile para çekme işlemlerinde herhangi bir itiraza karşı banka tarafından 60 gün süreyle saklanmakta ve daha sonra imha edilmektedir. Eğer sipariş etmiş olduğunuz ürünlerin bedeli bize gönderdiğiniz kargo sipariş formundan farklı bir tutar kartınızdan çekildiyse, elbette bankaya itiraz ederek bu tutarın ödenmesini engelleyebilirsiniz. bir riski temsil etmez.


ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ VE UYGULAMALARI
Mağazamız, web sitesi içerisinde başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. Şirketimiz bu linkler vasıtasıyla ulaşılan sitelerin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir. Şirketimiz internet sitesinde yayınlanan reklamlar, reklam ortaklarımız aracılığıyla kullanıcılarımıza dağıtılmaktadır. Bu sözleşmede yer alan gizlilik politikası ilkeleri sadece mağazamızın kullanımı için geçerli olup, üçüncü şahıs web siteleri için geçerli değildir.

İSTİSNALAR
Şirketimiz, aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen durumlar dışında, kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu vakaların sayısı sınırlıdır;
1. Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik vb. yetkili yargı mercii tarafından çıkarılan mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere uymak;
2. Mağazamızın kullanıcılar ile akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"ni ve diğer sözleşmeleri yerine getirmek ve uygulamak;
3. Yetkili idari ve yargı organı tarafından usulüne uygun olarak yürütülen bir soruşturma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılar hakkında bilgi talep edilmesi;
4. Bilgilerin sağlanması, kullanıcıların haklarını veya güvenliğini korumak için gereklidir.

E-MAIL-SICHERHEIT

Mağazamızın müşteri hizmetlerine herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayın. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görüntülenebilir. Şirketimiz, e-postalarınız tarafından iletilen bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ
Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve sitenin kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası (cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsedilen teknik iletişim dosyaları, bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği ve bellekte saklanan küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesi ile ilgili durum ve tercihleri ​​saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin, ne amaçla ziyaret ettiği, bir kişinin siteyi ne sıklıkla ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgilerin elde edilmesine ve site için oluşturulmuş özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklamların ve içeriklerin görüntülenmesine yardımcı olur. kullanıcılar. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postanızdan veri veya diğer kişisel bilgileri almak için tasarlanmamıştır. Çoğu tarayıcı başlangıçta teknik iletişim dosyasını kabul edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak şekilde ayarları değiştirebilirler.

Şirketimiz, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman internet sitesinde yayınlamak veya kullanıcılara e-posta göndermek veya internet sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası'nın şartları değişirse, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Gizlilik politikamız hakkında herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa akyollargmbh@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Firmamızın iletişim bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şirket Ünvanı: AKYOLLAR inşaat Adres: Dere cd no:90 çiğli, izmir, türkiye
E-posta: akyollargmbh@gmail.com
Telefon:+905350723243

İptal politikası

TÜKETİCİ HAKLARI - CAYMA HAKKI - CAYMA HAKKI İADE HAKKI

GENEL:
Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz durumunda size sunulan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme kabul edilmiş sayılacaktır.
Alıcılar, satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.
Ürün nakliye masrafları olan nakliye masrafları alıcılar tarafından karşılanır.
Satın alınan her ürün yasal 30 günlük süreyi geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecektir. Bu süre içinde ürün teslim edilmezse alıcı sözleşmeyi feshedebilir.
Satın alınan ürün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte teslim edilmelidir.
Satıcı, satın aldığı ürünü satamayacak hale gelirse bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde alıcıya iade edilmelidir.

SATIN ALINAN ÜRÜNÜN BEDELİ ÖDENMEZSE:
Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI'nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTIYLA İZİNSİZ KULLANILAN ALIŞVERİŞLER:
Ürünün tesliminden sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmediği tespit edilirse, alıcı söz konusu ürünü 3 gün içinde masrafları SATICI'ya ait olmak üzere iade etmeli ve SATICI'ya geri göndermelidir.

YETKİSİZ NEDENLERDEN DOLAYI ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEZSE:
Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda alıcı bilgilendirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın geciktirilmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın 2-3 hafta içinde alıcının hesabına aktarması mümkündür.

ALICININ ÜRÜNÜ DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Alıcı, teslim almadan önce konu mal/hizmeti inceleyecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo firması teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir. ALICI, mal/hizmeti teslim aldıktan sonra özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılamaz. Fatura ürünle birlikte iade edilmelidir.

VAZGEÇME HAKKI:
ALICI; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve suç unsuru üstlenmeksizin malları reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak SATICI'ya iletmek kaydıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin ve sorumlu tutulamaz.

SATICININ CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLDİRİLEBİLECEK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İZLEMEK
ÜNVANIN ADI: AKYOLLAR inşaat
ADRES: Dere cd no:90 çiğli, izmir, türkiye
E-POSTA: akyollargmbh@gmail.com
TELEFON:+905350723243

CAYMA HAKKI SÜRESİ:
Alıcının satın aldığı bir hizmet olması durumunda bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin rızası ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar SATICI'ya aittir.
Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün "Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılmadığı" işbu sözleşmede düzenlenmiştir.

CAYMA HAKKI KULLANIMI:
3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilecek ürünün faturası firma ise, iade edildiğinde kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kesilen sipariş iadeleri kurumların düzenlenmiş adları ancak İADE FATURASI düzenlenmişse doldurulabilir.)
İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE POLİTİKASİ:
SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'nın borçlu olduğu belgeleri ALICI'ya, 20 gün içinde ise malı iade etmekle yükümlüdür.
Mal, ALICI'nın kusuru nedeniyle değer kaybederse veya iade edilemez hale gelirse, ALICI kusuru oranında SATICI'ya verdiği zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma süresi içinde mal veya ürünlerin kullanım amacından kaynaklanan değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarına ulaşılamaması durumunda kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
ALICI'nın talebi üzerine yapılan veya açıkça kişisel kullanıma yönelik olduğu ve uygun olmadığı anlaşılan iç giyim, mayo ve bikini altı, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçme olasılığı yüksek ürünler ALICI'ya iade için, teslimattan sonra ALICI tarafından ambalajı açılmışsa sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan, teslimattan sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, ilgili mallar Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, Elektronik ortamda anında ifa, Tüketiciye anında teslim edilen veya gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları , Veri Yönetmeliğe göre, kayıt ve veri taşıyıcılar, bilgisayar sarf malzemeleri, ALICI tarafından ambalajı açılmışsa iade edilemez. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin rızası ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması Yönetmelik uyarınca mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye malzemelerinin (toner, kartuş, bant vb.) iadesi için ambalajlarının açılmamış olması, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

GEÇ DAVA VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerinin kredi kartı ile yapılması halinde, kart hamilinin bankası ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi gereğince faiz ödemeyi ve ödemenin geç yapılması halinde bankaya karşı sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda sorumlu banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretlerini ALICI'dan tazmin edebilir ve her halükarda ALICI'nın kusurundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, sözleşmenin ifasının gecikmesi nedeniyle SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı kabul eder. borç.

ÖDEME VE TESLİMAT ŞARTLARI
Banka hesaplarımızdan (TL) birine banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yapabilirsiniz.
Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartı için online tek ödeme ya da online taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanırsınız. Online ödemelerinizde, siparişinizin sonunda kredi kartınızdan tutar çekilecektir.

bottom of page